بر همگان مسلم است که جامعه عادل جامعه ای است که در آن همه ی افراد از حیث انسان بودنشان از فرصت های یکسان برخوردار باشند.به طور خاص،اگر جامعه ای به گونه ای باشند که در آن ن و مردان ،بتوانند فارغ از جنسیتشان از حقوق،مزیت ها،مقام و وظایف برابر بهره مند باشند،آنگاه می توان گفت که این جامعه در قبال ن و مردان خود جامعه ای عادل است.

بخشی از کتاب "دختری از تبار ما" (نگاهی به زندگی،آثار و دستاورد های ملکه ی ریاضی جهان)

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
Akse Aghaye Khamenei

آخرین جستجو ها

راویان فتح آموزش بورس و بازار سرمایه داستان های من مَستوری دانلود آهنگ جدید کافه پیامک دانشجوی پزشکی دانلود آهنگ جدید سنگ قلوه هیچ...